Digital Elektronik - karşıyaka elektronik

Blog -> karşıyaka elektronik

İzmir Elektronik Ortam Nedir?

İzmir Elektronik

Karşıyaka elektronik

Teknolojinin gelişmesi ve genişlemesi sonucunda, elektronik cihazlar hayatları kolaylaştırmaya ve günlük yaşamda daha çok yer almaya başladı. İnsanlar birbirleriyle iletişime geçerken bu cihazlardan faydalanmaya ve sosyal yaşantılarını, bu iletişim ve etkileşimden doğan bostanlı elektronik ortam denilen alana taşımaya başladılar. İnsanlar, oluşturulan bu elektronik ortamda, tıpkı gerçek yaşamdaki gibi üzülebiliyor, sevinebiliyor, tepki gösterebiliyor, hatta bu ortam sayesinde kolayca bir araya gelip fikir birliğinde bulunarak hukuk, siyaset, eğitim gibi alanlara bile etki edebiliyorlar. Bu işin sosyal tarafı. Bir de işin profesyonel tarafı var. Günlük işlerin çoğu elektronik cihazlarla halledilebiliyor, işin süresi büyük oranda kısaltılabiliyor. Gerçek yaşamın her anlamda elektronikleştiği bu alana elektronik ortam deniyor.
 
 Çok basit gibi görünen bu yapının arkasında oldukça karmaşık bir düzen ve olaylar bütünü yatıyor. 'Elektronik Yaşam' da diyebileceğimiz bu ortamda insanlar sosyal medya dediğimiz, Twitter, Facebook, Instagram gibi başı çeken uygulamalar aracılığıyla birbirleriyle olan etkileşimlerini günden güne artırıyor. Bu yüzden devletler de konu ile ilgili önemler almaya başlıyor ve tıpkı gerçek yaşamdaki gibi uyulması gereken kurallardan bahsediyorlar. Daha sağlıklı sosyal bir elektronik ortam için işte uyulması gerek bir kaç kural;
 
 *Saygılı Olmak;
 
 Herkesin kendi duyguları olduğu gibi kendi fikirleri de vardır. İnsanlar kendi fikirlerini özgürce beyan edebilmeli ancak bunları beyan etme şekilleri ya da yolları diğer insanların özgürlüğünü kısıtlamamalı ve saldırgan, nefret dolu, kırıcı, hakaret edici, aşağılayıcı vb. özellikler taşımamalı. Diğer insanların fikirlerine ve duygularına saygılı olunmalıdır.
 
 *Şiddete Sürükleyecek Eylem Ve Söylemlerden Kaçınmak
 
 Toplum refahını ve işleyişini bozacak, kine, nefrete, öfkeye sebebiyet verecek davranışlardan kaçınılmalıdır. 
 
 *Özel Hayatın Gizliliği Ve Korunması
 
 Paylaşılacak gönderinin içeriğinde, özel hayatın gizliliğine karşı herhangi bir tehdit unsuru olup olmadığı dikkatlice incelenmelidir. Bunları içeren gönderinin paylaşılmaması gerekmektedir.
 
 Günlük yaşantımızda büyükçe yeri ve etkisi olan elektronik ortamda daha sağlıklı vakit geçirebilmek için yukarıdaki kriterleri uygulamak büyük önem arz ediyor. Bu kriterlerin yanında bir başka önemi olan ise elektronik ortamda ne kadar vakit geçirildiği. Günün çoğu elektronik ortamda vakit geçirmeye harcandığında, beslenme ve stres bozuklukları meydana çıkabiliyor. Öğünler atlanabiliyor ya da daha fazla vakit kaybetmemek adına hızlı ve bir o kadar da sağlıksız yiyecekler tüketilebiliyor. Paylaşımlarda yer alan korkutucu veya üzücü içerikler de strese yol açabiliyor. 
 
 Çok Fazla Vakit Harcanmamalı
 
 Mesleğiniz ya da profesyonel olarak uğraştığınız işleriniz söz konusu olmadığında elektronik ortamda çok fazla keyfi vakit geçirmek tavsiye edilmiyor. Profesyonel durumlarda bile sıkı önlemler söz konusu. Örneğin mesleği gereği neredeyse tüm çalışma saatinde bilgisayar karşısında oturmak zorunda olan bir kişi için, kas ve iskelet yapısının uzun süre sağlıklı kalması açısından bir takım oturuş pozisyonları önerileri bulunmakta.
 
 Gerçek Yaşamdan Kopmamalı
 
 Faydalarıyla, zararlarıyla elektronik ortam günlük yaşama dahil olmuş durumda. Her ne kadar olumlu yanları olsa da aslolanın gerçek yaşam olduğu unutulmamalı.

Devamı

İzmir Elektronik Anket Nasıl Hazırlanır?

İzmir Elektronik

Yapılan birçok çalışmanda kendisine yer bulabilmeyi başaran anket, istek ve ihtiyaçlara göre şekillenebilmekte, kişinin hedeflediği cevapları bulmasında aracı olabilmektedir.
 
 Birbirinden farklı çalışmaya konu olabilen, ağırlıklı olarak ise sosyal bilimlerin bel kemiğini oluşturan anket yönetimi birçok farklı şekilde hazırlanabilmektedir. Soru içeriğinde değişkenlik gösterebilen anketler, yapılacak olan çalışmaya, hedef kitlesine, evren veya örneklem büyüklüğüne vb. gibi birbirinden farklı durumlardan etkilenebilir. Bundan dolayı anketten alınmak istenmiş olan doğru sonuçların doğru soru seçiminden geçmektedir.
 
 Araştırmacının almak istediği verilere veya hitap etmiş olduğu kitleye uygun soruları hazırlamış olması kadar anketi uygulama yolları da bir o kadar önemlidir.
 
 Anket çalışmaları, bire bir katılımcılar ile temas halimde olarak da yapılabileceği gibi karşıyaka elektronik ortamda da yapılabilmektedir. Birçok kişinin akıllarına anket geldiğinde genelde bire bir yapılan anket gelse de günümüzde sık sık kullanılmaya başlanmış bir anket yöntemi olan elektronik anket vardır.
 
 Normalden daha kolay sonuç elde etmeyi ve daha fazla katılımcıyı araştırmaya dahil edebilmeyi sağlayan bir yöntem olan bostanlı elektronik anket her şeyden de önemlisi gereksiz kâğıt israfının da önüne geçmiş olmaktadır.
 
 Elektronik Anket Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilir?
 
 Standart anketlerde uyulması ve dikkat edilmesi gereken kurallar aynı şekilde elektronik anket için de geçerlidir. Açık uçlu, kapalı uçlu veya 5’li likert gibi sorular seçilebilir.
 
 Elektronik anketin hazırlanması süre olarak standart anket yöntemine göre benzerlik gösterse dahi maliyet ve uygulama süresi bakımından elektronik anket standart ankete göre daha çok artılara sahiptir.
 
 Elektronik anket için en başta Google tarafından oluşturulmuş bireysel kullanımlar için ücretsiz olan anket formları kullanılabilir. Diğer anket uygulama yöntemleri de Google anket formları gibi ücretsiz olabildiği gibi kolay uygulanabilir. Ancak, sorunsuz, hazırlanması daha kısa süreli ve uygulanması nispeten daha kolay olan anket hazırlama platformu genel kullanıcı yorumuna bakıldığında da net bir şekilde görüldüğü gibi Google anket formları olmuştur.
 
 Elektronik Anket Nasıl Hazırlanır?
 
 Yapılacak olan tek şey, çalışma konusuna uygun soruların ve cevapların hazırlanması ve arama motoru üzerinden Google formlara gidilmesi. Bireysel kullanımlar için ücretsiz versiyonu bulunan anket formuna sırası ile anket sorularının ve cevaplarının girilmesi ve kaydedilmesi ile anketlere özgü link adresi oluşacaktır.
 
 Google tarafından otomatik oluşturulan anket formuna ait adres linkinin katılımcılara gönderilmesi (link adresi paylaşabilmek internet üzerinden erişim yapılabilen bütün alanlarda rahatlıkla yapılabilmektedir) ve katılımcıların ankete katılmalarını sağlanması yeterli olacaktır.
 
 Ankete takılan her kişinin vermiş olduğu cevaplar otomatik olarak istenilen grafiklerde gösterilir ve bu veriler üzerinde analiz yapılacak ise başka sitemlere rahatlıkla işlenebilir.
 
 Sonuç olarak, elektronik anket yöntemi standart kalıplaşmış anket yöntemine göre uygulanması daha kolay ve az maliyetli, kâğıt israfının önüne geçebildiği için çevreci bir çalışma, belki de anketi uygulayanın odak noktası olan mesafenin hiç sorun yaşatmadan istediği katılımcıya anketin link adresini paylaşarak ankete katılmasını sağlamak olacaktır.

Devamı

Elektronik Atık Nedir?

Elektronik Atık

 

 Günümüz teknoloji şartları dahilinde birçok insan istediği cihaza istediği fiyatlandırma üzerinden erişebilmektedir. Bu cihazlar bozulduğunda yenilerini alırız ve bu döngü devam eder. Peki, bozulan veya işlevini yitiren cihazlara ne olur? Çöp olurlar. İnsanlar bu cihazların yapım sürecinde kullanılan bazı alaşımların doğa ve canlılar için ne kadar tehlikeli olabileceğinin farkına varmadan çöpe atarlar. Bu çöplere, elektronik atık adı verilmektedir.

 

 Dünyaya Zararları

 

 Her atık gibi, elektronik atık da çevreye, canlılara ve dolayısı ile dünyaya büyük zararlar vermektedir. İnsanlar bilinçsizliklerinden dolayı bu durumu önemsememektedirler ve her geçen gün bu bize daha fazla zarar vermektedir. Atıkların oldukça ufak bir kısmı geri dönüşüm tesislerinde elden geçirilmektedir ve bu biz çözümden ziyade bir sorun teşkil etmektedir. Bu süreci yöneten insanlar genel olarak masraftan kaçabilmek adına geri dönüşüm sürecini el ile insanlara yaptırmaktadırlar. Çin Halk Cumhuriyeti bu geri dönüşüm aktivitesinin %70'ini üstlenmektedir. Ancak bu amaç uğruna çocuklar ve yetişkinler kötü şartlar altında kendilerini riske atmaktadırlar. Geri dönüşüm bölgesinde çalışan çoğu insanda kanser riski artmaktadır ve kanser başlarına gelen tek hastalık değildir. Duyularını kaybetme riski taşımaktadır bu insanlar.

 

 Bu işlem sadece insanlara zarar vermemektedir. Çin Halk Cumhuriyetinin geri dönüşüm tesisinin bulunduğu bölgesinde yer altı suları içilemez duruma gelmiştir ve doğa her geçen gün daha fazla zarar görmektedir. Bu işlemin sadece Çin Halk Cumhuriyetinde yapılmıyor oluşunu bilmek, durumu daha da kötü bir hale getirmektedir.

 

 Çözümleri Nelerdir?

 

 Daha bilinçli bir toplum yetiştirmek her şey için olduğu gibi bu sorunun çözümü için de oldukça önemli bir başlangıçtır. İnsanların bozulan veya gözden çıkarılmış karşıyaka elektronik aletleri çöpe atmaktansa geri dönüşüm sürecine yönelmenin önemini öğrenmeleri ve kavramaları gerekmektedir. Bu sadece elektronik atıklar için değil, her türlü atık için geçerlidir. İçerisinde yaşadığımız dünya hepimize ait ve onu korumak hepimizin görevi. Bunu kavrayabilmek için ise çocukluk yaşlarından itibaren bireylerin bu konuda eğitilmesi gerekmektedir. Eğer bireyler daha sorumlu davranırsa, çözülecek sorun sayısı daha aza iner.

 

 Ancak bireylerin konudaki farkındalığı sorunu çözmek için yeterli değildir. İnsanlar elektronik atıkların geri dönüşümü sırasında zarar görmektedirler çünkü şirketler masraftan kaçmak adın durumu ciddiye almamaktadırlar. İnsanların kendi elleriyle zarar verebilecek alaşımlardan oluşan bu atıkları ayrıştırmalarındansa, şirketler daha güvenli ve sağlam bir süreç inşa etmelidirler. Canlıların hayatı ve dünyamızın sağlığı, şirketlerin kar/zarar oranlarından daha önemli değildir. Bu amaç uğruna geliştirilecek tam donanımlı ayrıştırma fabrikaları gelecek vadede şirketlere daha fazla yarar sağlayacaktır. Zira dünya üzerindeki maddeler her geçen gün tükenmektedir ve bu maddelerin geri dönüşümü bu duruma yardımcı olacaktır.

 

 Dini ve dünyevi inancımız ne olursa olsun, bu dünya bir daha var olmayacak. Tüm insanlığın elini taşın altına koyma vakti geldi. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek adına, bilinçlenmeli ve dünyamızı kendimizden korumalıyız. Çünkü insanlık bu dünyanın başına gelmiş en büyük beladır.

Devamı

Elektronik Gazetecilik Nedir?

Gazetecilik

 

 Gazete, yazılı basın alanında en önemli ve yaygın haber yayma kanallarından biridir. Teknoloji çağının başlangıcına kadar, oldukça eski zamanlardan beri insanların haber alma ihtiyacını gidermekte bir numaralı araç olmuştur. Bu haber yayma işini üstlenen insanlar gazeteci unvanını almış ve tarafsız bir şekilde olayları aktarmayı bir görev bellemişlerdir. Her devirde 'tarafsızlık' ve 'doğruluk' ilkelerini kendi çıkarları veya duyguları yüzünden yok sayan gazeteciler mevcuttur. Ancak haber yayım faaliyetindeki ana amaç her insanın ülkelerinde ve dünyada neler olduğunu öğrenebilme hakkının yerine getirilmesini sağlamaktır.

 

 Gazete Çeşitleri

 

 Her kitleye hitap etmenin değişik ve çeşitli yolları vardır. Ülkenin kırsal bölgesinde ikamet eden bir bireye internet üzerinden haber yayımı yapmaya çalışmak çok da kolay bir iş değildir. Çünkü herkes aynı imkan ve olanaklara sahip değildir. Kültür, alışkanlık ve düşünce farklılıklarından dolayı her birey farklı bir arayış içerisindedir haber edinme hakları için. Bu sebepten dolayı sektör onların ihtiyaçlarına çare bulabilmek adına farklı gazete çeşitleri ortaya çıkarmıştır.

 

Yayımlandığı sıklığa ve zamana göre gazeteler: Sabah gazetesi, akşam gazetesi, günlük gazete, haftalık gazete gibi örnekler verilebilir bu tip gazeteler için. Haberlerin ortaya çıkışında belirli bir zaman olamayacağı için kimi gazeteler yayımlanma sıklığı bakımından farklılık gösterebilmektedir. Bu daha ziyade okuyucunun bu sıklıklara gösterdiği ilgi ile alakalıdır günümüzde.

 

Okuyucu kitlesine ve dağıtım bölgesine göre gazeteler: Yerel, ulusal ve uluslararası gazete olarak üçe ayrılmaktadır bu kategori. Yerel gazeteler sadece belirli bir bölge içerisinde faaliyet sürdüren ve dağıtım yapan gazetelerdir. Tüm ülkeye dağıtım yapmazlar ve okuyucu kitleleri farklıdır. Ulusal gazeteler ülke içerisinde faaliyet gösteren gazetelerdir. Kendilerini bölgeler ile sınırlandırmazlar ve ülkenin dört bir yanına dağıtım yapmak için çalışırlar. Uluslararası gazete ise dünya genelinde dağıtım yapan gazetelerdir. Geniş bir kitleleri vardır ve bu her gazetenin başarabileceği bir şey değildir.

 

Belirli bir konuya odaklanmış gazeteler: Her gazete genel anlamda gündem ile alakalı neler olup bittiğinden bahsetmez. Bazı gazeteler belirli bir konuya odaklanır. Spor, magazin gibi temalar buna birer örnektir.

 

 

 İnternet Gazeteciliği

 

 Sadece birkaç kağıt parçası ve üzerindeki kelimelerden ibaret değildir gazete. Ya da gazete tek yazılı haber yayım aracı da değildir. Günümüz gelişen teknoloji şartları dahilinde her şeyi elimizin altında kolaylıkla bulabildiğimiz gibi, haberleri de kolaylıkla edinebiliriz. Çoğu karşıyaka elektronik cihaz artık bu seçeneği bize sunmaktadır çünkü her şirket ayakta kalabilme yarışı içerisindedir ve bunun için teknolojiye ayak uydurmak bir şarttır. Bu bağlamda günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ortaya çıkmış olan internet gazeteciliği, büyük oranda en çok ilgi gören ve okunan gazetecilik çeşidi konumundadır. Ücretsiz olması, istenilen zamanda bir cihaz üzerinden okunabiliyor olması, her yerde bulunabilir olması gibi sebepler bunun önünü açmıştır.

 

 İnternet Gazeteciliğinin Özellikleri

 

 İnternet gazeteciliğini birçok özelliği vardır. Bunlardan başlıcası haberin anında yayılabiliyor olmasıdır. Bunun yanı sıra içeriğin normal gazetelere göre daha kolay erişilebilir olması ve görsel etkenlerle zenginleştirilebilir olması internet gazetelerini daha okunabilir bir konuma getirmiştir. Birden fazla kaynağı okuyabilme imkanından dolayı insanlar haberin doğru veya yanlış olup olmadığını daha kolaylıkla ayırt edebilmektedirler. Ya da en azından bu bir amaç olarak hedeflenmiştir.

 

 Gerçekçi olmak gerekirse internet gazeteciği aynı zamanda hayatımıza bilgi kirliliğini de sokmuştur. Çabuk yayılabiliyor oluşu, asılsız içerik üreten kaynakların işine gelmiştir ve bunu bir avantaj olarak kullanmaktadırlar. Asıl önemli olan haberi nerede okuduğumuz değil, haberin doğruluk payıdır. Gazetenin çeşitleri sadece bizim o habere erişimimizi etkiler, haberin içeriğini değil.

Devamı

Elektronik Mektup Nasıl Yazılır?

Mektup

 

 Mektup oldukça eski zamandan beri kullanılan yazılı bir iletişim yoludur. Ortaçağ zamanlarında insanlar birbirleri ile iletişim kurabilmek için ulaklar aracılığı ile birbirlerine mektup yollarlardı. Esasen mektubun içeriği ise bireyin alıcıya söylemek istediği herhangi bir şeyi kağıt üzerine yazmasıdır. Zaman içerisinde ulaklar postacılar ile yer değiştirmiş olsa dahi, bu gelenek hiçbir zaman sona ermemiştir. Günümüzde hala insanlar birbirlerine mektup yazmaktadırlar. Gelişen teknoloji dolayısı ile kağıt üzerine yazılı mektupların kullanımı bir hayli azalmış olsa dahi, bireyseller ve resmi makamlar hala aktif bir şekilde bu iletişim yoluna başvurmaktadırlar. Ancak tabi ki mektuplar da günümüzün gelişen teknolojisinden nasibini almıştır. Tıpkı diğer birçok şey gibi, mektubu da internet üzerinden göndermek mümkündür artık.

 

 Elektronik Mektup

 

 Teknolojinin bizlere armağan ettiği bir yazılı iletişim aracıdır. İnternete erişimi olan herhangi bir cihazdan kolaylıkla bir dostumuza veya bir şirkete E-Mail atabilmekteyiz. Devamlı olarak ortaya çıkan ve gelişimini sürdüren anlık mesajlaşma uygulamalarından dolayı insanlar artık iş harici pek E-Mail kullanmamaktadırlar. Ancak şirketler ve işletmeler hala aktif olarak bu iletişim aracını kullanmaktadırlar. İnternet siteleri de kayıt olmak veya giriş yapmak amacı ile kullanıcılarından E-Mail hesabı istemektedirler. Böylece insanlar gerektiğinde istedikleri internet sitesi ile iletişim kurabilirler.

 

 Faydaları ve Kullanım Alanları

 

karşıyaka elektronik posta, klasik kağıt üzeri mektuplara oranla oldukça daha hızlıdır.

 

Alıcıya birkaç saniye içerisinde ulaşabilme imkanını bizlere verir.

 

Sitelere kayıtta kullanımı internet üzerinde güvenlik sağlar.

 

İş başvurusu gibi işlemler yüz yüze iletişim gerektirmeden internet üzerinden yapılabilmektedir.

 

Kağıt üzeri mektuplar ücretlidirler. Ancak E-Mail kullanımı ücretsizdir.

 

Birçok alıcıya aynı anda ileti göndermek konusunda E-Mail başarılı ve tercih edilen bir kanaldır.

 

Zararları

 

İnternet sitelerine erişim için güvenlik sağlayan bir iletişim kanalı olsa dahi, kullanımı başka birinin eline geçerse eğer oldukça büyük zararlara yol açabilir.

 

İnternet kimisi için sonu gelmeyen bir bilgi ve eğlence okyanusudur. Kimisi için ise bir çöplük. Gün içerisinde internet sitelerinden oldukça fazla sayıda gereksiz posta alma ihtimaliniz yüksektir.

 

Bu gereksiz postalardan dolayı bazen önemli olan postaları gözden kaçırabilirsiniz.

 

Eğer E-Mail'i gün içerisinde sıklıkla kullanan biri iseniz, vaktinizin büyük bir kısmının postaları gerekli/gereksiz ayrımı yapmakla geçmesi işten bile değildir.

 

Her ne kadar pratik, ücretsiz ve kısa süre gerektiren bir uygulama olsa dahi, kimilerine göre yüz yüze iletişim posta aracılığı ile iletişimden daha önemlidir.

 

Nasıl Yazılır?

 

İlk önce bir elektronik posta hesabı açmanız gerekmektedir. Bunun için internet üzerinde fazlası ile seçenek mevcuttur.

 

İleti göndermek istediğiniz kurum veya birey aynı internet kanalı üzerinden posta hesabına sahip olmalıdır.

 

Sizin alıcının posta adresini bilmeniz ve bu adresi alıcı kısmına girmeniz gerekmektedir.

 

Yollamak istediğiniz içeriğin başlığını mutlaka 'Konu' bölümüne girin. Bu, yollayacağınız postanın daha rahatlıkla görünebilir ve ayırt edilebilir olmasına yardımcı olacaktır.

 

Postanın içeriğini, kullandığınız dilin kurallarına dikkat ederek yazın. İletiyi yollayacağınız alıcıya göre daha sade bir dil kullanmak avantajınıza olabilir.

 

İçeriğinizi görsel ögeler veya dosyalar ile destekleyebilirsiniz.

 

İçeriğinizi tamamladıktan sonra alıcının kim olduğuna ve iletinin konusuna bağlı olarak isminizi, ev adresinizi, telefon numaranızı ve imzanızı ileti içerisinde belirtmeniz gerekebilir.

 

İletinin içeriği tamamlandıktan sonra, 'Gönder' seçeneğine tıklayınız.

Devamı

Karşıyaka Elektronik Enstrümantasyon Nedir?

Genel Bilgiler

 

 İlk olarak, elektriksel bir miktarın ölçülmesi için tipik bir cihazdaki algılama limiti aşağıdakiler için belirlenir:

 

 Ofset, sonlu ortak mod reddi, gürültü ve parazit.

 

 Baskın belirsizlik kaynağı tanımlanır ve eşdeğer giriş gerilimi / akım kaynakları hesaplanır. İkinci olarak, elektriksel olmayan bir miktarın ölçümü tartışılmaktadır. Bu durumda, tespit limiti ile ilgili elektriksel olmayan giriş parametresi cinsinden ifade edilmelidir. Sık kullanılan transdüksiyon etkilerindeki (çapraz) duyarlılıklar, elektrik dışı kaynak yüklemesi ve elektrik dışı sinyal alanında gürültü sık tartışılan konulardır. Daha sonra analitik çok alanlı sistem analizini kolaylaştırmak için birleştirilmiş alan biçimsel modelleme eklenmiştir. Son olarak, mekanik, termal, optik ve manyetik sinyal alanındaki tipik uygulamalarda tespit limiti, genel sistem tespit edilebilirliğini en üst düzeye çıkarmak için devre ve sistem teknikleri ile birlikte analiz edilir. Resmi modelleme ve tespit sınırının hesaplanması gibi tanıtılan araçlar, orta vadeli projede gerçek dünya ölçüm problemine uygulanır.

 

 Enstrümantasyon ve Kontrol Nedir?

 

 Enstrümantasyon, ölçüm ve kontrol ile ilgilenen mühendislik dalıdır. Cihaz, akış, sıcaklık, seviye veya basınç gibi proseslerin fiziksel değişkenlerini ölçen veya manipüle eden bir cihazdır. Cihazlar, valfler ve ileticiler kadar basit ve analizörler kadar karmaşık olan birçok çeşitlilik içerir. Cihazlar genellikle çeşitli proseslerin kontrol sistemlerini içerir. Süreçlerin kontrolü, uygulamalı enstrümantasyonun ana dallarından biridir.

 

 Kontrol enstrümanları, solenoidler, valfler, devre kesiciler ve röleler gibi cihazları içerir. Bu cihazlar bir alan parametresini değiştirebilir ve uzaktan veya otomatik kontrol özellikleri sağlayabilir. Vericiler, genellikle 4–20 ma elektrik akımı sinyali şeklinde bir analog sinyal üreten cihazlardır, ancak voltaj, frekans veya basınç kullanan birçok seçenek mümkündür.

 

 Enstrümantasyon hem alandan bilgi toplamada hem de alan parametrelerini değiştirmede önemli bir rol oynar ve bu nedenle kontrol döngülerinin önemli bir parçasıdır.

 

 -Ölçüm

 

 Enstrümantasyon belirli alan parametrelerini (fiziksel değerler) ölçmek için kullanılabilir: Bu ölçülen değerler basınç, diferansiyel veya statik, akış, sıcaklık, seviye, yoğunluk, viskozite, radyasyon, proses enstrümantasyonu vb. şeyleri içerebilir ki bu liste uzayıp gider.

 

 -Kontrol

 

 Alan parametrelerini ölçmeye ek olarak, enstrümantasyon bazı alan parametrelerini değiştirme yeteneğini sağlamaktan da sorumludur.

 

 Enstrümantasyon Mühendisliği

 

 Elektrik, pnömatik alanlarda otomatik cihaz tasarımında ve sıralanımında kullanılan ölçüm aletlerinin prensibi ve çalışmasına odaklanan mühendislik uzmanlığıdır. Tipik olarak, sistem optimizasyonunu ve istikrarını iyileştirmek amacıyla kimyasal veya üretim tesisleri gibi otomatik işlemlere sahip endüstriler için çalışırlar. Bir işlemdeki veya belirli bir sistemdeki parametreleri kontrol etmek için mikroişlemciler, mikrodenetleyiciler veya PLC'ler gibi cihazlar kullanılır. Ancak nihai amaçları bir sistemin parametrelerini kontrol etmektir.

 

 Enstrümantasyon Mühendisinin Değeri

 

 Bir enstrümantasyon mühendisinin amacı, müşterisi / endüstrisi için ateşleme kontrol sistemini kavramsallaştırmak, tasarlamak, detaylandırmak, bakımını yapmak ve sorun gidermektir. Değişen zihniyet ve hükümetin uyumu, kar ve üretime karşı güvenliği öncelikli kılmak için çaba harcar.

 

 Genel Elektronik Aletler

 

 Günümüzde mekanik cihazlar dünyasında, çoğu ölçüm elektronik yöntemlerle yapılmaktadır.

 enstrümantasyon, geçmişin kaba mekanik cihazları değildir. Bu yeni özelliklerin çoğu

 cihazlar aslında mekanik bir cihaz ile karşıyaka elektronik algılamanın modern bir kombinasyonudur. Bir makine mühendisinin yaptığı ölçümlerin çoğu özel kalibre edilmiş ekipmanlarladır. Ancak bazıları hala temel elektronik ile yapılır. Aygıtlar ve operatör tarafından yorumlanan okumaların yapıldığı mini laboratuvarlar aşağıdakiler için tasarlanmıştır:

Devamı

D Market Elektronik Hizmet Nedir?

D Market Elektronik Hizmet Nedir?

 

 D Market Elektronik Servisi nedir? Bu elektronik dağıtım sistemi zor bir başlangıç ​​yaptı, ancak birçok işletmenin önemli bir parçası haline geldi ve iş dünyasında büyük bir büyüme görüyor. D-Marketing, mevcut en yeni elektronik dağıtım sistemlerinden biri olarak kabul edilir. İlk olarak Phillips elektronik tarafından müşteri destek hizmetlerine tamamen otomatik bir elektronik çözüm olarak tasarlandı. Şimdi D-Marketing tamamen yeni bir görünüme kavuştu ve otomatik hizmet sunan şirketler olarak tanımlanabilen diğer çeşitli elektronik hizmetler için kullanılıyor. Bu hizmetler, müşterilere ürünlerini çevrimiçi satın alma kolaylığı sağlar.

 

 D Marketing Satıcıları

 

 D-Marketing nedir ve tam olarak ne işe yarar? D-Marketing, D-Marketing'in elektronik satıcıları için birçok web sitesine erişim sunan elektronik tedarikçileri tarafından sunulan bir hizmettir. D-Marketing, ortaklarıyla birlikte artık elektronik perakendeciye kapsamlı bir ürün kataloğu sunuyor. En iyi bilinen elektronik distribütörlerin tüm ürünlerini içeren, paha biçilmez, adım adım, takip edilmesi kolay ve bilgilendirici talimatlar içeren kapsamlı bir katalog. Karşıyaka elektronik distribütör, ürün listelemelerinden fazlasını sunar; müşterilerin seçebileceği seçeneklerde de büyük bir artış var. Bu son gelişme, perakendeciler tarafından müşterilere kısa ve anlaşılması kolay bir formatta ayrıntılı ürün bilgileri sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

 D Marketing Müşteri Deneyimleri

 

 D-Marketing, daha iyi bir müşteri deneyimi sağlamak için, müşterilerin normal distribütörler tarafından sunulan özelliklerden farklı özelliklere erişmesine izin vererek elektronik dağıtım sistemini geliştirdi. Bunlar arasında müşteri yardım merkezi hizmetlerinin tamamı, taşınacak ürünleri seçme yeteneği, belirli ürünleri seçme yeteneği ve kendi müşteri hizmetlerinizi yönetme yeteneği bulunur. Müşteriler ayrıca istedikleri zaman kayıt yaptırabilir ve müşteri hizmetleri temsilcilerinden yardım merkezi ve müşteri hizmetleri yardımı alabilirler. D-Marketing, müşterilerin siparişlerinin durumunu kontrol etmelerini sağlayan kendi yerleşik web sitesini bile sunmaktadır. Müşterilerin seçebileceği farklı özellikler mevcuttur. Bunlar, doğrudan mağaza web sitesinden ayrıntılı ürün bilgilerini görüntüleyen sayfaya bir bağlantı oluşturma yeteneğini içerir, böylece evinizin rahatlığında siparişinizi kontrol ederek zaman kazanabilirsiniz.

 

 Müşteri Memnuniyetleri

 

 Memnuniyetiniz için müşteri yorumları da yayınlanabilir. Birçok elektronik distribütör, yalnızca web sitelerinde verilen müşteri referanslarını takip eder, böylece bir müşteri önceki müşterilerin önerilerini öğrenmek için web sitesini kişisel olarak ziyaret etmek zorunda kalır. Elektronik mağazalar, çevrimiçi perakende satış mağazaları, distribütörler ve tedarikçiler operasyonlarının verimliliğini artırmak için D-Marketing'i kullanıyor. D-Marketing'in yardımıyla müşterilerin kolayca ve hızlı bir şekilde alışveriş yapmalarına, ödeme yapmalarına ve çevrimiçi müşteri hizmetleri almalarına yardımcı olabilirler. Peki, D-Marketing nedir? Bu, şimdi müşteriler tarafından satın alınan ürün ve hizmetleri almak için daha iyi ve daha hızlı bir yol sunan elektronik servis sağlayıcıları listesine yeni bir ektir. Elektronik pazarlama dünyası global bir yapıya sahip olduğundan müşteri kitlesi çok uluslu bir yapıya sahiptir. Çok uluslu bu müşteri kitlesini memnun edebilmek ayrıca zor bir mücadele içerine girmek demektir.

Devamı

Elektronik Akupunktur Nedir?

Akupunktur nedir?

 

 Akupunktur: iki sözcüğün birleşmesinden meydana gelmiş bir sözcüktür. Acus iğne sözcüğü ve puncture ise batırmak sözcüğünden; akupunktur (acupuncture) sözcüğü türemiştir. Anlamı iğne batırmaktır.

 

 Yeri ve özelliği olan belli noktalara, akupunktur eğitimini almış bir akupunktur uzmanı aracılığıyla, belirli bir müddet boyunca akupunktur iğnesi batırılarak yapılan tedavi demektir.

 

 Akupunktur tedavisinin yaklaşık beş bin yıllık bir tarihsel geçmişi bulunmaktadır. Akupunktur felsefesinde, insanın vücudunda 12 tane çift ve 2 tanede tek olmak üzere toplamda 14 tane meridyen vardır. (Ayrıca fazladan meridyenler de bulunmaktadır.) Bu meridyenlerin üzerlerinde ise toplamda yaklaşık olarak 360 tane olmak üzere akupunktur noktaları bulunmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda ise bu noktalara yaklaşık olarak bin tane daha yeni noktalar ilave edilmiş olmaktadır. İnsanların doğmasından itibaren vücutlarında yer olan ve Çi (Qi) olarak adlandırılan hayat enerjisi ise bu meridyenlerden tüm yaşamları boyunca akacaktır.

 

 

 Akupunkturun Objektif Etkileri :

 

 1) Hemostazis (Düzenleyici) Etkisi

 

 2) Motor Tamir Etkisi

 

 3) Psikolojik Etki

 

 4) İmmuniteyi (Bağışıklık Sistemini) Arttırıcı

 

 5) Analjezik Etki

 

 6) Sedasyon (Sakinleştirici) Etkisi

 

 

 Elektronik akupunktur nedir?

 

 Karşıyaka elektronik akupunktur ise insan vücudunda ki belli noktalara yerleştirilmiş iğnelere, küçük elektriksel akımların uygulandığı akupunktur tekniğidir. Akupunktur uzmanı akupunktur tedavisine hastalığın tanısı ile başlar. Teşhis görüşmeleri, ayrıntılı muayeneler (misal nabız ve dil tanısı gibi) ve diğer farklı yöntemler ile uygulanır. Akupunktur insan vücudunda, meridyen denilen yollarda dolaşan çi ya da diğer adıyla yaşam enerjisi akışını dengelemeye ya da daha da iyileştirmeye çalışır. Geleneksel Çin tekniklerine göre ise, hastalıklar çi'nin vücutta düzgün bir biçimde hareket edememesinden ya da davranış gösterememesinden kaynaklanır. Akupunktur uzmanları çi'nin nerelerde durgun, dengesiz ya da zayıf olduğunu, yani hangi akupunktur noktalarının nasıl uyarılması gerektiğini belirleme konularında eğitimlidirler.

 

 Elektronik akupunktur genel olarak süreğen ağrı gibi çi yığılması olduğunda ve çi'nin harekete geçirilmesinin ya da uyarılmasının zor olduğu zamanlarda düşünülür. Hastalar genel olarak akupunktur terapisi esnasında yüz üstü uzanırlar. İnce ve steril iğneler kullanılmalıdır, ayrıyeten iğnelerin batırılacağı bölgeler de sterilize edilmelidir. Elektronik akupunkturun bir kazanımı da, elektrik akımı normal akupuktur tedavisini de göre daha fazla bir kapsama alanını uyaracağından dolayı iğnenin yerleştirileceği yerde ki hata toleransının normal akupunkturda toleranstan daha da düşük olmasıdır.

 

 Elektronik akupunkturda uygulanan elektrik akımının insan vücudunda bir iğneden diğer iğneye geçmesi için ise iki iğne ile aynı anda çalışılmalıdır. Elektrik akımını oluşturmak, akımı stabilize etmek ve iğne uçlarına kabloları tutturularak iğnelere elektrik akımını göndermek için ise küçük elektronik cihazlardan yararlanılır. Elektrik akım yükü çok küçüktür ve hasta veya akupunktur uzmanı aracılığıyla ayarlanabilir. Tedavi edici etkilerin sağlanması ve uygulanması için uygulanan elektrik gücünün voltajı ve sıklığı ayarlanabilir. Voltaj kademeleri yavaş yavaş sakince büyütülmelidir. Tek seferde bir kaç çift iğneye uygulanabilir ve meridyenlerdeki elektrik akımı 30 dakika ya da biraz daha fazla sürebilir.

 

Devamı

Elektronik Mühendisi Nedir? Okuyun

Elektronik mühendisleri, üniversitelerin elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olan, diğer tüm mühendisler gibi kısıtlı koşullar altında, en düşük maliyet ve en yüksek verim ile ürün ve/veya hizmeti tasarlayan kişidir.

 

 Nasıl Elektronik Mühendisi Olunur?

 

 Ülkemizde diğer tüm mesleklerde olduğu gibi üniversiteye giriş sınavlarından elde edilecek puan sayesinde tercih edilecek bir elektrik elektronik mühendisliği bölümünün bitirilmesi sonucunda elektronik mühendisliği ünvanı elde edilebilir.

 

 Elektronik Mühendisliği Eğitimi Zor Mu?

 

 Üniversiteden üniversiteye değişmekle birlikte, tüm mühendislik bölümlerinde olduğu gibi teorik ve pratik uygulamaların bir harmanı olarak görülebilir elektronik mühendisliği de. Genellikle üniversitenin ilk yıllarında teorik ağırlıklı ve ortak bilim dallarına dayalı bir eğitim sürerken eğitim içeriği son yıllara doğru daha pratik bir hale gelir ve öğrencinin çoğu zamanı laboratuvarlarda deney yaparak ve proje hazırlayarak geçer.

 

 Bazı üniversitelerin elektronik mühendisliği bölümlerinin son sınıfında öğrencilerin tekli ve grup halinde proje yapması beklenir. Bu projeler öğrenciler tarafından seçilebileceği gibi aynı zamanda da akademisyenler tarafından da sunulabilir. Öğrenciler bu proje süresince dört yıl boyunca almış oldukları akademik birikimi ellerindeki proje üzerinde kullanma fırsatı yakalarken aynı zamanda da bir proje nasıl yürütülür, ekip çalışması nasıl gerçekleştirilir, proje nasıl sunulur ve raporlanır, bu konularda da bilgi sahibi olurlar. Bu uygulamanın amacı esasen bir proje ortaya koymak değil, öğrencilerin çalışma koşullarına hazırlanmasını sağlamaktır.

 

 Elektronik Mühendisi Ne İş Yapar?

 

 Bir karşıyaka elektronik mühendisinin ne iş yapacağı tamamen üniversitede almış olduğu derslere bağlıdır. Kendisini yazılım dersleri ile geliştirmiş olan ve bu konuda çalışmalar yapan bir elektronik mühendisliği bölümü öğrencisi, mezun olduktan sonra gömülü sistem, bulut sistemler gibi alanlarda yazılım mühendisi olarak görev alabilir. Buna karşın donanım tasarımı alanında kendini geliştiren bir öğrenci ise mezun olduktan sonra sistemlerin fiziki olarak hayat bulmasını sağlayan donanım ürünlerinin tasarımı alanında iş yapar.

 

 Bir elektronik mühendisinin çalışabileceği diğer alanlar şu şekilde sıralanabilir: Biyomedikal, anten tasarımı, telekomünikasyon, yapay zeka, otomotiv alt sistemleri vb.

 

 Elektronik Mühendisleri Nerede Çalışır?

 

 Bir elektronik mühendisinin nerede çalışacağı da ne iş içerisinde bulunduğuna ve ne yapmak istediğine bağlıdır. Çoğunlukla beyaz yaka olarak adlandırılan pozisyonlarda çalışan elektronik mühendisleri, savunma sanayi, telekomünikasyon, sosyal medya, havacılık ve uzay, enerji sektörü, otomotiv sanayi ve daha birçok elektronik aksam içeren sistemlerin bulunduğu alanda çalışabilir.

 

 Yüksek Lisans Yapmak Gerekli Mi?

 

 Diğer tüm alanlarda olduğu gibi yüksek lisans, bir alanda sadece mühendislik değil aynı zamanda bilim yapılmaya başlanan ve lisans düzeyinde öğrenilen başlangıç seviyesindeki konuların daha derinlemesine işlendiği bir eğitimdir. Yüksek lisans çeşitli sektörlerdeki firmalar tarafından çalışanlarından beklenebileceği gibi hiç yüksek lisans yapmadan da kolaylıkla iş bulunabilir.

 

 Yüksek lisans yapıp yapmamak kişinin kendi tercihine bırakılır lakin yine birçok firma tarafından verilen teşviklerle çalışan elektronik mühendisleri yüksek lisans yapmaları konusunda cesaretlendirilir. Bu konu da yine tüm alanlarda olduğu gibi firmadan firmaya çeşitlilik göstermektedir.

 

Devamı


Hakkımızda

Elektronik dünyası’nın tanıştığı dev lambalı radyolar ve siyah-beyaz tüplü televizyonlarla başlayan, VHF üzerinden TRT seyretmek için 5/12 antenlerin apartman çatılarını doldurduğu günleri hatırlayanlar; Karşıyaka’da 40 yıldır faaliyet gösteren DİGİTAL ELEKTRONİK’ i de mutlaka bilirler.

Popüler Menüler