Bostanlı Elektronik Aletler Nedir?

Kodu: bostanlı elektronik

Elektronik Aletler Nedir?

 

Elektronik aletlerin ne olduğunu, hangi amaçla kullanıldığını ve teknik özelliklerini irdeleyelim.

 

 Elektronik cihazlar hayatımızın her alanında karşımıza çıkar ve iş yükünü kolaylaştıran elektrikle çalışan aletlerdir.

 

 Bunları örnek vererek açıklayacak olursak;

 

 - Buzdolabı

 - Çamaşır Makinesi

 - Televizyon

 - Kondansatör

 - Diyot

 - Bilgisayar

 - İşlemci gibi birkaç örneklerle açıklayabiliriz.

 

 Elektronik Cihazları Yakından İnceleyerek Nasıl Çalıştığını İrdeleyelim.

 

 Bilgisayar: Günümüz şartlarında olmazsa olmaz denilecek bostanlı elektronik cihazlardan bir tanesidir.

 Kullanım amaçları çok geniştir hemen hemen her alanda kullanılmaktadır.

 

 Çalışma mantığı şu şekildedir; Bilgisayarın güç tuşuna basıldıktan sonra ana kart üzerindeki bileşenler çalışmaya başlar.

 

 Öncelikle, işlemci açılış dosyasından komutları alarak bilgileri işler, ön belleğe gönderir ve burada komutlar tutulur ( Ön bellek RAM olarak da bilinmektedir ). Bilgisayar kapatılıncaya dek tüm bilgiler ön bellekte tutulur.

 

 Masaüstü ekranı geldikten sonra yapmak istediğimiz işlemleri gerçekleştirebiliriz. Burada yaptığımız işlemler Hard Disk denilen depolama aygıtına kaydedilir, bilgisayar kapatılsa bile buraya kaydedilen bilgiler silinmez ancak kullanıcı tarafından silinmesi gerekir.

 

 Bu işlenen verileri ekrana gönderen elektronik parçaya ekran kartı denir. Ekran kartı ana kartta işlenen bilgileri monitöre göndererek kullanıcının yaptığı işlemi gösteren cihazdır.

 

 Bilgisayarın çalışma mantığı ve işleyişi bu şekildedir.

 

 Diyot: Elektrik akımında elektriğin tek yönlü anahtarmış gibi görevi yerine getiren yarı iletken bir devre elemanıdır. Akımın tek yönde akmasına izin verirken, akımın tersi yönünde akımını büyük ölçüde kısıtlar.

 

 Diyotların 2 kutbu vardır; pozitif olan kısmı anot, negatif olan kısmı ise katot olarak sınıflandırılır.

 

 Diyotlar çoğunlukla silikon, silisyum ve germanyum gibi yarı iletken maddelerden yapılır. Diyot çalışabilmesi için doğru yönde akım uygulanması gereklidir. ( pozitiften negatife doğru )

 

 Silikon malzeme ile üretilen diyotlar 0.6 Volt, germanyum malzeme ile üretilen diyotlar 0.3 Volt yeterli düzeydedir. Devreye kurulacak olan akıma göre diyot kapasitesi dikkate alınarak seçilmelidir.

 

 

 Kondansatör: Kondansatörler elektrik depolayan, elektrik kesintisinde veya voltaj azaldığında devreye giren kısa süreli enerji akışı sağlayan elektronik devre elemanıdır. Kondansatörler diğer adıyla kapasitör olarak bilinir.

 

 Çalışma mantığı; iki iletken plaka arasına yalıtkan bir madde koyularak elde edilir.

 

 Enerji kesildiğinde devreye elektrik vermesi veri kayıplarını da önleyecektir.

 

 Kondansatörün sembolü C harfi ile gösterilir ve birimi Farad ' dır.

 

 

 Televizyon: Günümüzde kullanımı çok sık olmamasına rağmen önemi devam etmektedir.

 

 Televizyonun çalışma mantığı şu şekildedir; Elektrik sinyallerini ışığa dönüştürerek ekran üzerinde görüntü veren cihazdır.

 

 Televizyonun çalışmasındaki en temel kural ışık enerjisi elektrik enerjisine dönüştürüldükten sonra iletilmesi ve devamında bu sinyallerin tekrar ışık enerjisine çevrilmesidir.

 

 Günümüz çağında gelişen teknolojiyle birlikte televizyonların da özellikleri değişmektedir. Bu noktada sınıflara ayıracak olursak;

 

 - LCD Televizyon

 - LED Televizyon

 - Tüplü Televizyon olarak sınıflandırılabilir.

 

 Tüplü televizyon kullanımını yitirmekte olup yerini yeni televizyonlara bırakmış durumdadır.