Elektronik Gazetecilik Nedir?

Kodu: karşıyaka elektronik

Gazetecilik

 

 Gazete, yazılı basın alanında en önemli ve yaygın haber yayma kanallarından biridir. Teknoloji çağının başlangıcına kadar, oldukça eski zamanlardan beri insanların haber alma ihtiyacını gidermekte bir numaralı araç olmuştur. Bu haber yayma işini üstlenen insanlar gazeteci unvanını almış ve tarafsız bir şekilde olayları aktarmayı bir görev bellemişlerdir. Her devirde 'tarafsızlık' ve 'doğruluk' ilkelerini kendi çıkarları veya duyguları yüzünden yok sayan gazeteciler mevcuttur. Ancak haber yayım faaliyetindeki ana amaç her insanın ülkelerinde ve dünyada neler olduğunu öğrenebilme hakkının yerine getirilmesini sağlamaktır.

 

 Gazete Çeşitleri

 

 Her kitleye hitap etmenin değişik ve çeşitli yolları vardır. Ülkenin kırsal bölgesinde ikamet eden bir bireye internet üzerinden haber yayımı yapmaya çalışmak çok da kolay bir iş değildir. Çünkü herkes aynı imkan ve olanaklara sahip değildir. Kültür, alışkanlık ve düşünce farklılıklarından dolayı her birey farklı bir arayış içerisindedir haber edinme hakları için. Bu sebepten dolayı sektör onların ihtiyaçlarına çare bulabilmek adına farklı gazete çeşitleri ortaya çıkarmıştır.

 

Yayımlandığı sıklığa ve zamana göre gazeteler: Sabah gazetesi, akşam gazetesi, günlük gazete, haftalık gazete gibi örnekler verilebilir bu tip gazeteler için. Haberlerin ortaya çıkışında belirli bir zaman olamayacağı için kimi gazeteler yayımlanma sıklığı bakımından farklılık gösterebilmektedir. Bu daha ziyade okuyucunun bu sıklıklara gösterdiği ilgi ile alakalıdır günümüzde.

 

Okuyucu kitlesine ve dağıtım bölgesine göre gazeteler: Yerel, ulusal ve uluslararası gazete olarak üçe ayrılmaktadır bu kategori. Yerel gazeteler sadece belirli bir bölge içerisinde faaliyet sürdüren ve dağıtım yapan gazetelerdir. Tüm ülkeye dağıtım yapmazlar ve okuyucu kitleleri farklıdır. Ulusal gazeteler ülke içerisinde faaliyet gösteren gazetelerdir. Kendilerini bölgeler ile sınırlandırmazlar ve ülkenin dört bir yanına dağıtım yapmak için çalışırlar. Uluslararası gazete ise dünya genelinde dağıtım yapan gazetelerdir. Geniş bir kitleleri vardır ve bu her gazetenin başarabileceği bir şey değildir.

 

Belirli bir konuya odaklanmış gazeteler: Her gazete genel anlamda gündem ile alakalı neler olup bittiğinden bahsetmez. Bazı gazeteler belirli bir konuya odaklanır. Spor, magazin gibi temalar buna birer örnektir.

 

 

 İnternet Gazeteciliği

 

 Sadece birkaç kağıt parçası ve üzerindeki kelimelerden ibaret değildir gazete. Ya da gazete tek yazılı haber yayım aracı da değildir. Günümüz gelişen teknoloji şartları dahilinde her şeyi elimizin altında kolaylıkla bulabildiğimiz gibi, haberleri de kolaylıkla edinebiliriz. Çoğu karşıyaka elektronik cihaz artık bu seçeneği bize sunmaktadır çünkü her şirket ayakta kalabilme yarışı içerisindedir ve bunun için teknolojiye ayak uydurmak bir şarttır. Bu bağlamda günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ortaya çıkmış olan internet gazeteciliği, büyük oranda en çok ilgi gören ve okunan gazetecilik çeşidi konumundadır. Ücretsiz olması, istenilen zamanda bir cihaz üzerinden okunabiliyor olması, her yerde bulunabilir olması gibi sebepler bunun önünü açmıştır.

 

 İnternet Gazeteciliğinin Özellikleri

 

 İnternet gazeteciliğini birçok özelliği vardır. Bunlardan başlıcası haberin anında yayılabiliyor olmasıdır. Bunun yanı sıra içeriğin normal gazetelere göre daha kolay erişilebilir olması ve görsel etkenlerle zenginleştirilebilir olması internet gazetelerini daha okunabilir bir konuma getirmiştir. Birden fazla kaynağı okuyabilme imkanından dolayı insanlar haberin doğru veya yanlış olup olmadığını daha kolaylıkla ayırt edebilmektedirler. Ya da en azından bu bir amaç olarak hedeflenmiştir.

 

 Gerçekçi olmak gerekirse internet gazeteciği aynı zamanda hayatımıza bilgi kirliliğini de sokmuştur. Çabuk yayılabiliyor oluşu, asılsız içerik üreten kaynakların işine gelmiştir ve bunu bir avantaj olarak kullanmaktadırlar. Asıl önemli olan haberi nerede okuduğumuz değil, haberin doğruluk payıdır. Gazetenin çeşitleri sadece bizim o habere erişimimizi etkiler, haberin içeriğini değil.