Girne Elektronik Aletler Nasıl Çalışır?

Elektronik Aletler Nasıl Çalışır?

 

Bilgiyi işlemek, iletmek veya depolamak için elektriği kullanan unsurları ve sistemleri inceleyen bir bilim dalıdır. Elektron kelimesi Türkçe'ye Fransızcadan getirilmiştir ve elektronun eşanlamlısı çıncalıktır. Özellikle serbest elektronların (değerlik elektronları) kontrolü ile ilgilenir. Çekirdeğin en dış yörüngesindeki elektronlar çekirdek ile zayıf bir kuvvetle birleştiğinden, değerlik elektronu, enerji seviyesini artırarak çekirdeği bölme prensibidir.

 

 Elektrik enerjisi üretimini, dağıtımını, anahtarlamasını, depolamasını ve dönüşümünü işlemek için elektronik ekipman, kablolar, motorlar, jeneratörler, piller, anahtarlar, röleler, transformatörler, dirençler ve pasif bileşenler kullanan elektrik ve elektromekanik bilim ve teknolojiden farklıdır. Bu fark, Lee De Forest'in zayıf radyo ve ses sinyallerini güçlendirmek için kullanılan ve mekanik bileşenleri olmayan bir tripod keşfettiği 1906 civarında başladı. 1950'ye kadar bu alana radyo teknolojisi deniyordu. Çünkü ana uygulaması radyo iletimi, alımı ve vakum tüpünün tasarımı ve teorisidir.

 

 Cihazların temel yapı taşlarında silikon, germanyum ve galyum gibi yarı iletken malzemeler kullanılır. Bu maddeler arasında mikro boşluk veya nano boşluk bırakılarak, elektronların bu elementler arasında kuantum geçişi yani elektronun yörüngesinin (yörüngesinin) değişmesi mantıksal işlemleri gerçekleştirecektir. Bilgisayarların ve elektronik cihazların temel çalışma prensibi bu prensibe dayanmaktadır. Girne Elektronik devre bileşenlerinin üretim ortamı, hastane ameliyathanelerinin bin katıdır. Bunun nedeni, görünmez toz parçacıklarının bile mikroçipin içindeki elektronik etkileşimleri olumsuz etkileyebilmesidir.

 

 Nasıl Çalışır?

 

 Tüm cihazların genel çalışma prensipleri fizik kanunlarına dayanmaktadır. Hem elektronik devreli elektrikli ekipman, hem de elektronik devresi olmayan elektrikli ekipman fiziksel prensipler dahilinde çalışır. Tanım gereği elektronik, aktif devre bileşenlerini içeren devrelerle ilgilenen disiplin olarak tanımlanabilir. Peki, aktif devre bileşenleri nelerdir?

 

 Aktif ve pasif devre bileşenleri

 

 Aktif ve pasif devrelerin hayatımızda birçok öneminin olduğunu düşünüyorum. Öncelikle pasif devre bileşenleri ile başlayalım. Bu şekilde iki kavram arasındaki farkı daha kolay anlayabiliriz. Kendi gücünü üretemeyen veya güç kazanımını etkilemeyen devre bileşenleri pasif devre bileşenleridir. Dirençler, kapasitörler (kapasitörler), indüktörler (bobinler) pasif bileşenlerdir. Öte yandan aktif bir devre elemanı, kendi başına güç üretebilen veya bir devrede güç kazancı sağlayabilen bir elementtir. Genellikle birden fazla yarı iletken malzemeden yapılırlar. Transistörler, diyotlar, triyaklar ve MOSFET'ler gibi elemanlar aktif devre elemanlarıdır.

 

 Elektronik devreler olmadan yapılan cihazlar

 

 Hemen hemen her evde bulunan demir, elektrik enerjisini ısıya dönüştüren bir cihazdır. Bu nedenle enerji dönüşümü prensibine göre çalışır. Başka bir cihaz elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştürerek çalışır. Büyük oranda ışık üretmek ve elektrik enerjisinin yalnızca bir kısmını ısıya dönüştürmek için tasarlanmıştır.

 

 Günümüzde kullandığımız çamaşır makinelerinde elektronik bileşenler kullanılmaktadır. Çamaşır makinesinin elektronik ekipmanını dikkate almazsak çalışma prensibi elektrik enerjisini kinetik enerjiye çevirmektir. Kısacası, ne tür elektronik cihazları kontrol edersek edelim, hepsi enerji dönüşümü sağlayacak şekilde çalışır. Bu sistem oldukça başarılı bir sistemdir.