İzmir Elektronik Anket Nasıl Hazırlanır?

Kodu: izmir elektronik

İzmir Elektronik

Yapılan birçok çalışmanda kendisine yer bulabilmeyi başaran anket, istek ve ihtiyaçlara göre şekillenebilmekte, kişinin hedeflediği cevapları bulmasında aracı olabilmektedir.
 
 Birbirinden farklı çalışmaya konu olabilen, ağırlıklı olarak ise sosyal bilimlerin bel kemiğini oluşturan anket yönetimi birçok farklı şekilde hazırlanabilmektedir. Soru içeriğinde değişkenlik gösterebilen anketler, yapılacak olan çalışmaya, hedef kitlesine, evren veya örneklem büyüklüğüne vb. gibi birbirinden farklı durumlardan etkilenebilir. Bundan dolayı anketten alınmak istenmiş olan doğru sonuçların doğru soru seçiminden geçmektedir.
 
 Araştırmacının almak istediği verilere veya hitap etmiş olduğu kitleye uygun soruları hazırlamış olması kadar anketi uygulama yolları da bir o kadar önemlidir.
 
 Anket çalışmaları, bire bir katılımcılar ile temas halimde olarak da yapılabileceği gibi karşıyaka elektronik ortamda da yapılabilmektedir. Birçok kişinin akıllarına anket geldiğinde genelde bire bir yapılan anket gelse de günümüzde sık sık kullanılmaya başlanmış bir anket yöntemi olan elektronik anket vardır.
 
 Normalden daha kolay sonuç elde etmeyi ve daha fazla katılımcıyı araştırmaya dahil edebilmeyi sağlayan bir yöntem olan bostanlı elektronik anket her şeyden de önemlisi gereksiz kâğıt israfının da önüne geçmiş olmaktadır.
 
 Elektronik Anket Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilir?
 
 Standart anketlerde uyulması ve dikkat edilmesi gereken kurallar aynı şekilde elektronik anket için de geçerlidir. Açık uçlu, kapalı uçlu veya 5’li likert gibi sorular seçilebilir.
 
 Elektronik anketin hazırlanması süre olarak standart anket yöntemine göre benzerlik gösterse dahi maliyet ve uygulama süresi bakımından elektronik anket standart ankete göre daha çok artılara sahiptir.
 
 Elektronik anket için en başta Google tarafından oluşturulmuş bireysel kullanımlar için ücretsiz olan anket formları kullanılabilir. Diğer anket uygulama yöntemleri de Google anket formları gibi ücretsiz olabildiği gibi kolay uygulanabilir. Ancak, sorunsuz, hazırlanması daha kısa süreli ve uygulanması nispeten daha kolay olan anket hazırlama platformu genel kullanıcı yorumuna bakıldığında da net bir şekilde görüldüğü gibi Google anket formları olmuştur.
 
 Elektronik Anket Nasıl Hazırlanır?
 
 Yapılacak olan tek şey, çalışma konusuna uygun soruların ve cevapların hazırlanması ve arama motoru üzerinden Google formlara gidilmesi. Bireysel kullanımlar için ücretsiz versiyonu bulunan anket formuna sırası ile anket sorularının ve cevaplarının girilmesi ve kaydedilmesi ile anketlere özgü link adresi oluşacaktır.
 
 Google tarafından otomatik oluşturulan anket formuna ait adres linkinin katılımcılara gönderilmesi (link adresi paylaşabilmek internet üzerinden erişim yapılabilen bütün alanlarda rahatlıkla yapılabilmektedir) ve katılımcıların ankete katılmalarını sağlanması yeterli olacaktır.
 
 Ankete takılan her kişinin vermiş olduğu cevaplar otomatik olarak istenilen grafiklerde gösterilir ve bu veriler üzerinde analiz yapılacak ise başka sitemlere rahatlıkla işlenebilir.
 
 Sonuç olarak, elektronik anket yöntemi standart kalıplaşmış anket yöntemine göre uygulanması daha kolay ve az maliyetli, kâğıt israfının önüne geçebildiği için çevreci bir çalışma, belki de anketi uygulayanın odak noktası olan mesafenin hiç sorun yaşatmadan istediği katılımcıya anketin link adresini paylaşarak ankete katılmasını sağlamak olacaktır.